כאן ניתן לרכוש רישיון שנתי לסטודנט או חבר סגל אקדמי.

מותנה בהצגת תעודת ממוסד להשכלה גבוהה או אישור לימודים בתוקף.