כאן ניתן לרכוש רישיון שנתי לסטודנט או חבר סגל אקדמי.

edu@israel3d.co.il