כאן ניתן לרכוש רישיון שנתי לסטודנט או חבר סגל אקדמי.

במקביל לרכישת רישיון מהחנות המקוונת, יש לשלוח תעודת סטודנט או סגל ממוסד להשכלה גבוהה לכתובת
academic@v-ray.co.il