תקנון ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר ISRAEL3D. אתם לא פה סתם, הגעתם כי אתם אוהבים תלת מימד, חושבים תלת מימד, עושים עיצוב וחולמים את זה. האתר נועד להוות פלטפורמה להחלפת תכנים, צבירת ידע, שיתוף עבודות, הרשמה לקורסים, רכישת ספרי לימוד, מציאת עבודה או משרה, ועוד המון תכנים שקשורים לעולם התוכן של המעצב, האדריכל, התלתיסט, האנימטור וכו'. מסמך התקנון ומדיניות הפרטיות הם חלק בלתי נפרד מהחוויה שלך בשימוש באתר, ועל-כן לפני כל ביצוע פעולה באתר יש לקרוא ולהסכים עם כל הנאמר בתקנון ובמדיניות הפרטיות ורק אז — ניתן להשתמש בשירותי האתר לרבות הרשמה לעדכונים באמצעות מייל או כל מדיה אחרת. כדי להימנע מאי-נעימות עתידית, כל אי הסכמה שיש לך עם התקנון או חלקו, מדיניות הפרטיות או לכל חלק או תוכן באתר, נבקשך להימנע מלגלוש באתר או להשתמש בתוכן שמפורסם בו או בכל ערוץ מידע אחר אשר מזוהה עם המותג.

מבוא

אתר האינטרנט "israel3d" בכתובת www.israel3d.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר הבית שנבנה ופותח עבור קהילת אמני תלת מימד בישראל. באתר ניתן למצוא, בין היתר, תכנים אשר קשורים לאמנות מחשב תלת ממדית. באתר ניתן למצוא ממשק משתמש, פורומים מקצועיים, תכנים להורדה, תכנים להשראה, מוצרים מסחריים, ספרות מקצועית, קורסי וידאו אונליין, שירותי בעלי האתר, ועוד (להלן: "שירותי האתר" ו\או "תכנים").

הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין תלת-מימד ישראל מ.ש. ו\או israel3d www.israel3d.co.il, בעלי האתר או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה, רכישת שירותי האתר או שימוש כללי בשירותי האתר.

גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה ובמדיניות הפרטיות המצורפת – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או רכישת מוצרים או שימוש בכלל שירותי האתר לאלתר.

המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים בין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.

האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.


תנאי שימוש

לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:

גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.

מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).

העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל ללא התראה מוקדמת וללא הוכחת נזיקין.

להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

חשבון משתמש

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר, התחבר והסכים להעניק הרשאות להתחברות כחבר באתר באמצעות חשבון הפייסבוק שלו ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש \ התחברות באמצעות חשבון הפייסבוק \ שיוך חשבון הפייסבוק לחבר קיים:

אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים, המדויקים והמלאים של פותח החשבון.

אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.

מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):

אין לחשוף או לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.

על הגולש להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים.

על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות ספרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.

הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם הגולש, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה ממילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפו או כל מניפולציה אשר תקל על חשיפת הסיסמא.

הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2 להסכם.

מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎2.4.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 5 להסכם זה.

אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

האתר מציע שירותי אתר ותכנים רבים אשר נועדו להדרכה. לצורך כך האתר מציע סרטוני וידאו, קבצי תרגול ותרגולים, קישורים, מצגות, קבצים נלווים ומידע נוסף. התכנים ושירותי האתר מוצעים לצפיה באמצעות מנוי שמוצע לרכישה לתקופה מוגבלת או ללא הגבלת זמן. התכנים מיודעים לשימוש אישי שאינו מסחרי, בהיקף המותר על פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.

שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.

באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו  בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

העדר אחריות למידע

המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד – אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

הגבלת אחריות לנזקים

אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה  קישור טרם השימוש בו.

העדר אחריות לפעולות גולשים

במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‎9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, בהודעות או בפורומים המוצעים באתר (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, הדמיות, מרכולתם או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר.

מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים.

מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו.

מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎8.4, 4 באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה.

העלאת תוכן גולשים

הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע  במדינת ישראל וכלפי החוק הבינלאומי.

הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.

בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף ‎2.4 להסכם זה.

הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: "תוכן גולשים"), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.

מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.

הגולש מאשר לבעלי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב להעמיד לשאלה כל סוגיה רלוונטית מול מנהלי האתר.

הודעה על תוכן מפר

בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל info@israel3d.co.il או באמצעות לחיצה על כפתור "צור קשר" המופיע באתר.

זכות יוצרים והרשאות שימוש

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, אם לא נאמר מפורשות אחרת, הינם של בעל האתר בלבד.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג תכנים מהאתר, אלא אם התקבלה רשותו של בעל האתר מראש ובכתב.

זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

על אף האמור ואלא אם צוין אחרת – לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי האתר, ניתנת לגולש רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:

השימוש ביצירה ייעשה ברשת האינטרנט בלבד, ובלבד שב- Domain תחתיו מתבקשת הצגת היצירה לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים.

שימוש ביצירה, הפנייתה או אזכורה במקום אחר ברשת האינטרנט או מחוצה לה תוגש לאישור בעלי האתר טרם לכן.

השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.

"מטרת רווח" – לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד.

"אופן מסחרי" – לרבות הצגה של מעל 5 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי יישות משפטית אחת או בשליטתה.

ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה:
א. היצירה תובא כפי שהיא – לא ייעשה ביצירה כל שינוי, סילוף או פגם.
ב. יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה.

לא יעשה שינוי בקישורים היוצאים מגוף היצירה, לרבות הוספת קישורים חדשים, הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות nofollow או noindex לקישורים קיימים.

בסמוך ליצירה יוצב קישור בולט (ללא הוראת nofollow או noindex) למקור היצירה באתר, כאשר מילות הקישור יכללו את המילים "כל הזכויות שמורות ל [שם המקור] ".

סימני מסחר

סימני המסחר "Israel3D- לוגו האתר (ריבוע 3 D)" הנם סימני מסחר וקניין רוחני השייך לבעלי האתר / משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.

יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

שינוי תנאים

בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.

אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.

באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

הצעות והערות

בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.

שיפוי

הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בהרצליה.

מדיניות החזרים

 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
 • ניתן להחזיר מוצר תוך 14 יום כאשר איננו פגום ושלא נעשה בו כל שימוש והוא כשיר לחלוטין לרכישה כמוצר חדש, ומכיל את כל המוצרים הנלווים אשר הגיע עמם בעת הרכישה.
 • לא ניתן לקבל החזר עבור מוצר אשר ניתן להעתקה, שעתוק, שכפול או שמירה כגון: ספר אלקטרוני או מודפס, קורס אונליין וכד'.
 • הנהלת האתר והמוציא לאור יהיו בעלי הסמכות ולשיקול דעתם הבלעדי להחליט ולקבוע האם מוצר שהוחזר כשיר להחזר ואיננו פגום.
 • אופן התשלום יכתיב את אופן החזרת התמורה אלא אם הוסכם אחרת.
 • דמי משלוח לא יוחזרו. במקרה של ביטול עסקה, על הלקוח לשאת בעלויות המשלוח של המוצר.
 • במקרה של החזרה \ ביטול עסקה, יש לצרף את חשבונית המס \ קבלה המקורית.
 • אין החזר כספי על שירותים שניתנו כגון הדרכות.
 • החזר על מנוי שנרכש באתר: ניתן להשיב מנוי שנרכש בפרק זמן של 24 שעות מרגע הרכישה.

הסכם שימוש בקורסים הנמכרים דרך האתר

 • המנוי המוצע לרכישה באתר הינו אישי ולא ניתן להעברה לאדם או ישות אחרת מלבד הרוכש המקורי שלו.
 • אין לבצע שום שימוש מלבד לימוד אישי בקורסים או בתכנים המוצעים. אין לבצע שכפול, שעתוק, העתקה ושכתוב, הדרכה פרונטאלית, העתקת תוכן הדרכה, אופי הצגה מהאתר ללא אישור מבעלי האתר מראש ובכתב, הכל עפ"י דין חוק זכויות יוצרים.
 • מוצר מסוג קורס אונליין הנמכר הוא הסילבוס בעת ההשקה.

הסכם שימוש במודלים הנמכרים דרך האתר

 • רכישת המוצר (להלן: "מודל") דרך הינה אישית עבור הרוכש או עובדיו בלבד ואין להעביר את המודל שנרכש לגורם אשר לא רכש אותו.
 • מודל שנרכש לשימוש אקדמי ייעשה לצורכי לימוד, מחקר, פרויקט סטודנט או מרצה ולא ייעשה שימוש מסחרי. רכישת מודל לצורך אקדמי מוצעת בהנחה משמעותית והרוכש מסכים בזאת לשלם את ההפרש בין המחיר בהנחה אקדמית לבין המחיר המלא, אם השימוש במודל הופך למסחרי.
 • השימוש במודל ייעשה אך ורק עבור הצורך לשמו הוא נרכש.
 • אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהמודל.
 • לא ניתן למכור מוצר מאתר זה לכל גורם שהוא, לא כרכישה חדשה ולא כ"יד שנייה".
 • בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה ו/או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם, אם ייגרם, למשתמש כתוצאה משימוש במודל ובמוצרים אחרים אשר נרכשים באתר.

הסכם שימוש בהרשמה או רכישת כרטיס לאירוע מסחרי \ חברתי מסוג כנס או מפגש קהילה (להלן: "אירוע"):

 • רכישת כרטיס מקנה לך השתתפות של אדם בודד במסגרת אירועים המתפרסמים מעת לעת.
 • לבעלי האתר אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם (ככל שייגרם) לכל מאן דהוא לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או לרוכש או נרשם עם כרטיס ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או במסגרת אירועים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור לאתר ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר.
 • כל שימוש באתר ו/או כל הישענות לגבי האמור באתר ו/או אודות הפרסומים באתר ו/או על תוכן המוצג ו/או כל תוכן מכל סוג אשר מופיע באתר ו/או הקשור לאתר (להלן: "תכני האתר") הינם על אחריות המשתמש בלבד. בעלי האתר אינם מחויבים בשום אופן כי תכני האתר יהיו מדויקים ו/או כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או פרסומים מוטעים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מורשים וכו'. הלקוח ו/או כל מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד בעלי האתר לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם ו/או כתוצאה משימוש בתכנים ובאירועים.
 • המארגן \ בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל, לשנות, לדחות, להחליף או לשנות תוכן אירוע ללא הודעה מראש.
 • בעלי האתר לא יהיה אחראי לכל פרסום אשר אינו מטעמו במסגרת האירועים שיפורסמו בו. באחריות הלקוח לוודא תוכן האירועים בטרם ההגעה וכן להתעדכן באמצעות הרשמה לניוזלטר האתר.
 • השימוש באתר להרשמה לאירועים כפופה לכך שהלקוח מתחייב להימנע לחלוטין משימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן וכד' באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.
  למען הסר ספק, בעלי האתר לא יהיו אחראים כלפי לקוח ו/או נרשם לאירועים ו/או כל מי מטעמם ו/או במקומם לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקי גוף ו/או נזקי רכוש, שעלולים להיגרם לו (ככל שייגרם) בגין השימוש בכרטיס ו/או בגין השתתפותו באירועים ו/או בגין כניסתו ו/או אי כניסתו לאתרי האירועים ו/או בגין כל דבר בקשר עם האירועים.

מסמך זה הינו חלק מתקנון האתר וכולל נספח מדיניות פרטיות אשר דורש את הסכמתך המלאה כדי להנות משירותי האתר. כתובת בית העסק: לייב יפה 34 הרצליה; עדכון אחרון: 03.2023;