#7742
ISRAEL3D
חבר

@שמואל wrote:

לאחר זמן מה של שרטוט, כשמבצע את הפקודה edit light בכדי לערוך תאורה לDOME למשל…
לא נפתחת הלשונית הנ"ל (DOME הקיים בסצנה)… מדוע?

היי שמואל,

יכול להיות אחד משני המצבים:
1. הדום פוצץ ונסגר מחדש כקבוצה או קומפוננט וכרגע איבד את הערך "הויריי" שלו.
2. הדום נמצא בתוך קבוצה מהיררכיה שניה ומעלה (יש לפוצץ ולהגיע לדום המקורי).

נסה לראות מה כן מסתדר לך,

בהצלחה :)