#6483
ISRAEL3D
חבר

באמת יש יותר מדי קונטרסטיות. תנסה לעבוד עם פחות חשיפה בצילום, ואל תשכח שיש לך הרבה מאוד לבן בסצנה שעושה הרבה BOUNCING לאור.
שים שטיח אפור ותראה שהוא יבלע קצת מהאור.
אפשר גם למקם הצללה אופקית בחזית דרומית (אחת מהן) ולהצליל קצת את הסצנה..