#9186
ISRAEL3D
חבר

@ארי wrote:

אני צריך לעשות מודל לפי יחידות של אמות (יחידת מידה שהיה נהוג בזמן התלמוד שזה 45.6 ס"מ)
האם יש אפשרות לייצר יחידה כזאת ?

תודה.

בטח.
פשוט צור מלבן או 2 קווים מחוברים (חייב מינימום של 2 קווים) > בחר את הגיאומטריה > קליק ימני > צור קומפוננט
עכשיו תוכל לשכפל אותו באמצעות פקודת MOVE עם CTRL ושכפול רגיל ותהיה לך יחידת אמה בשרטוט.

הייתי אפילו מגדיל ובונה יחידה אחת של 5, 10, 20, 100 אמות כדי ליצור מבנים מדויקים בשימוש עם יחידת האמה.

הצלחת לייצר את האמה היחידה?