#9644
ISRAEL3D
חבר

@porat wrote:

הרינדור חוץ יוצא חשוך קצת ורוצה להאיר את השמים איך אפשר?

היי פורת,

יש מספר דרכים להאיר את המודל:
– להגביר ערך GI תחת ENVIRONMENT לכ-5-10
– אם התאורה נובעת מ-HDR גם שם יש ערך חוזק שאפשר להגביר לכ-20-100
– ייתכן שהגדרת המצלמה לא מכניסה אור מבעד לעדשה ולכן הרנדר מתקבל חשוך

האם מדובר על הדמית פנים או חוץ?