#8579
ISRAEL3D
חבר

@GolanArt wrote:

הוא פגע לי במיוחד בלבנים…
תודה משה, אני ינסה את הערכים האלו.

נכון. אז תוריד רדיוס. הרדיוס נמדד בסנטימטרים
SUBDIVS יכריעו את איכות האפקט
AMOUNT 0.1 …. 1.0 אפשר להתייחס לזה בתור אחוזון השפעה. אפשר יותר מ1.0 אך לא מומלץ :)