#8650
ISRAEL3D
חבר

@tbar wrote:

איך אני מתגברת על הרו אופק שנוצר לי , אני צריכה לשתול שם רקע?

מה זאת אומרת להתגבר עליו? מה היית רוצה שיראו בסוף? תוכלי להעלות צילומסך שנראה את הסיטואציה?