#8645

הקורס הוא 3 או 3 וחצי שעות? אשמח להצטוות אליה.