#8644
ISRAEL3D
חבר

@tbar wrote:

א. האם הקורס מלא? ב. מחיר?
ג. האם מישהו מגיע מירושלים?

כמעט מלא, תכף סוגרים ורושמים לרשימת המתנה.
המחיר הוא 1,750 ש"ח. לא ידוע על תלמיד ירושלמי אבל יש לי מישהי מירושלים שמעוניינת בקורס, אולי תצטוותו יחדיו ותגיעו ביחד :)