#6240
ISRAEL3D
חבר

את יכולה לחפש תמונות של חרדים, ולחתוך לדמות דו מימדית בפוטושופ.
אני חושב שצריך לטשטש פנים במקרה של שימוש בתמונות מהעיתונות וכדומה.