#8144
ISRAEL3D
חבר

@tbar wrote:

OK יש לי עוד מס' שאלות מקווה שלא תתעייף
קודם כל
האם אתה ממליץ לי לעבור על התכנית האוטוקאד ולבודד את הטופוגרפיה? וכן לסגור את הכבישים בפוליליין? באיזה כלי של הארגז חול הכי נכון?

כן!! לגמרי. עבודה נקיה באוטוקאד תיב עמך בעבודה במידול בסקצ'אפ.
עדיף להפריד כל נושא לשכבה משלו. לא לשכוח PURGE.
בספר סקצ'אפ שכתבתי יש את המדריך המלא באוטוקאד לפני ייבוא לסקצ'אפ.

הכלי בנסדבוקס הוא FROM CONTOURS.