#6513
ISRAEL3D
חבר

בוא נגיד זאת כך: הבעיה היא רק בקירות העקומים.

כדי ליצור משטח עקום אפש ליצור אותו במגוון גדול מאוד של אופנים וצורות, אבל הקלות מושגת על ידי שימוש בפלאגינס פשוטים למדי כדי ליצור משטחים עקומים.
מכיוון שלכל משטח גיאומטרי ובמיוחד אלו שבמרחב (3D), חלות עליהם חוקיות מתמטית שלא נכנס אליה עכשיו אלב מה שחשוב לציין במובן הזה הוא שאם היה לך נתונים פרמטריים לכל קיר כמו רדיוסים או זוויות קבועות להזזות, היה יותר קל ליצור את המשטחים העקומים בסקצ'אפ.

אני הייתי מנסה לחפש עוד על פלאגינס שיוצרים משטחים אמורפיים. תתחיל מ CURVILOFT ומ-SUBDIVIDE AND SMOOTH.

משה