#7170
igorig
חבר

היי אשר,
נראה טוב,מפות ספוטים יפות מאוד.הייתי נותן טקסטורה לרצפה כי השחור יותר מדיי חזק ו"גונב" הצגה מתאורת תקרת גבס ותקרה אקוסטית היפה שעשית, כנ"ל הייתי מאיר את החדר הסמוך…הייתי מדגיש פינות – יתן עומק