#5745
jovino2010
חבר

בעיה מוכרת. אם אתה משתמש בסקצ'אפ 8, אז יש אפשרות לשמור(save) את מצב הסרגלים וכאשר הם מתבלגנים יש אפשרות לשחזר (restore) אותם למצב ששמרנו.
view > toolbars < Save/restore Toolbar Position

יום טוב,