#6330
hili19
משתתף

בתמונה המקורית יש פחות משחק עם הטקסטורות.. ה הרשתי לעצמי להשתעשע…
עם הטקסטורה של השולחן..הריצוף במטבח..

אגב.. רק עכשיו גיליתי איך מאירים את הטלוויזיה..
מורידים תמונה של שידור כלשהו..
מיישמים אותו על המסך..
בעריכת חומר- מוסיפים שכבת אמיסיב.. את אותה תמונה מוסיפים כמפה..
מגדירים עוצמה..
ויוצא מגניב.. לא?!..