#6671
ISRAEL3D
חבר

את יכולה לנסות מחדש רק את המעקה תוך היעזרות בנקודת המרכז של המדרגות ושימוש במעגלים כדי ליצור את המעקה. לאחר שיצרת את הגזרה תרימי אותה בפושפול.
עכשיו אפשר לחתוך באלכסון באמצעות מישור נוסף ושימוש ב intersect faces שמייצר לך את קווי החיתוך ומכין לקראת מחיקה.
זו השיטה שלי.. מצטער אם זה נשמע יותר מדי כללי..

בהצלחה