#9643
ISRAEL3D
חבר

@porat wrote:

בשלב מסויים אחרי רינדור ראשוני הרובץ מתחיל להתקע ..
איך אפשר לשפר את הביצועים ולנקות אותו?

היי פורת,
יש מספר פעולות ראשוניות שאפשר לבצע על הקובץ כמו:
מחיקת אלמנטים וניקוי ידני > PURGE UNUSED
חזרה הלגדרות המחדל והתחלה מחדש של כל ההגדרות יכול להועיל לך אם שיחקת עם איכויות יותר מדי
כמה שוקל הקובץ?
באיזה רנדר בחרת? RT או R?