#9367
zlicha
חבר

אסף, אם אתה שואל אותי הקטן, אני חושב שהאיזורים
הכהים שלך, ירדו מדי והם קרובים לשחור, הנה תיקון מהיר שעשיתי,
אבל כמובן זו רק דעתי: