#6340
ISRAEL3D
חבר

אהלן אביב,

קודם כל, עבודה יפה, אבל כמה הערות קטנות:
יש איזורים בהדמיה שהם כל כך מושקעים ונכונים כמו המיסעה של החנייה, הרעפים, ואני מניח שהלבן של הבית הוא טיח לבן ורגיל, ועל כך שאפו. אבל מאידך, יש המון אזורים שלא מטופלים במסירות כמו האיזורים שכן, ואם תשקיע בהם תיהיה לך הדמיה אחרת.
אני מדבר על: חשיפה יותר מדי גבוהה בצילום, מדרכה וכביש, לבן טיח- כדאי להגדיר קצת פחות מהלבן האמיתי, הרקע טיפה מטושטש, אני מניח שלא הצאת PNG אלא JPEG חתוך.
הדשא נראה שעשוי בדיספלייסמנט ועל זה הייתי מוותר.. תעשה דשא מלאכותי, מכביד קצת אבל נראה הרבה יותר טוב מהדיספלייסמנט.

סה"כ עבודה טובה,

משה