#7565
khaled
חבר

אהלן
הסרתי והתקנתי מחדש,
אחרי התקנה ביצעתי אתחול למחשב ואז הפעלתי כמנהל..

התופעה עדיין קיימת לצערי.
בכל אופן ממש תודה על העזרה ללא הכרות מוקדמת איתי.
אתה משהו!

חיים