#8076
ISRAEL3D
חבר

@efratmo wrote:

התקנתי את כלל הפלאגים  וקפצו מלא חלונות את חלקן שמתי בתפריט וחלק סגרתי.
איך מגיעים שוב לאלו שסגרתי.
למשל אלו שכתובים בעמוד 153 בספר הלימוד.
אגב אפשרות של v-ray tools2 – load v-ray אפורה ולא פעילה.

תודה רבה,
אפרת

היי
הצגת סרגל כלים של פלאגין ע"י תפריט View > Toolbrs
לא הבנתי את השאלה לגבי TOOLS2 ?