#8393
zlicha
חבר

לפי הבסיסיות של השאלה, אני מבין שאתה עוד לא למדת את
התוכנה בצורה מסודרת. לכן אני ממליץ לך לרכוש את הספר, ואני
בטוח שתהיה מרוצה, אחרת תמצא את עצמך עם הרבה שאלות בסיסיות כאלו!

(אין לי שום רווח, רק המלצה חמה :)  )