#7125
ISRAEL3D
חבר

פעולת יצירת סצנות היא פעולה די פשוטה:
1. עומדים על זווית מסוימת
2. ניגשים ל-Window > Scene manager
3. בחלון שיפתח הוא מארגן הסצנות יש להקיש על סימן הפלוס הקטן ליצירת סצנה ראשונה
4. ניתן להזיז את המבט וליצור עוד ועוד סצנות.
* ניתן כבר לראות את הסצנות מופיעות כטאבים משמאל למעלה