#6309
ISRAEL3D
חבר

לפי דעתי זה החומר שמופיע, רק שהרזולוציה לא גבוהה במיוחד אז הפרופילים נראים טיפה קטנים.
נסי לרנדר מקרוב את הפרופילים כדי לראות את מלוא עוצמת החומר על הרנדר.

משה