#7746
galitu
חבר

ראשית תודה רבה בקשר להדמיה הצלחתי להחזיר עשיתי simple style.

לגבי התמונה במחשב היא מופיעה כצבעונית. ניסיתי בכמה תמונות.
אני מעלה תמונה