#6209
ISRAEL3D
חבר

אני חושב שכדאי להחליש את התאורה הצהובה, או להלבין אותה קצת כי היא דומיננטית מדי ומשטיחה את כל הסצנה לכדי גוון אחד.
נסי להלבין את האור כך הוא "ימסור" את הצבע האמיתי של שאר האלמנטים הצבועים.