#6207
tim5tim1
חבר

הGI היה דלוק, שיחקתי עוד קצת עם ההגדרות וזה השתפר עוד… אבל עכשיו נראה לי שהחלונות משתקפים מידיי
וכל הרינדור נראה שטוח, לא נראה חיי
המלצות?