#6213
tim5tim1
חבר

תודה רבה!!! הן באמת היו הפוכות, כל המודל הזה לא ממש בנוי כמו שצריך.
זו ההדמיה האחרונה שיצאה לי לפני שחזרתי למקסוול עקב קוצר בזמן
אז אני אשמח להערות והצעות לפעם הבאה…