#6595
ISRAEL3D
חבר

שלום ירון, ברוך הבא

אפשר לבטל את תאורת המחדל של ויריי, על ידי ביטול הסימון Vray Lights שנמצא תחת לשונית General בחלון ההגדרות הכללי של ויריי.
במקרה של סצנת חוץ אני ממליץ לנסות קבצי VISOPT שונים וללמוד מהם ומתוכנם.

בהצלחה
משה