#6140
igorig
חבר

חומר זכוכית יש לו שתי שכבות,גם שכבת Reflection וגם Refraction? הזכוכית נראת אטומה, לא רואים את פנים הבית,ודווקא רואים השתקפות של עצים וענני שמיים בזכוכית.
אפשר להשתמש גם במפת HDRI בBG בתאורה כללית באופציות רנדר

אם אתה רואה שזה לא עוזר,
אתה יכול לחזור לשיטה שתיארת קודם – להציב תמונה,רק הפעם תבטל את הצל שתמונה מייצרת וזורקת על המודל : בתמונה לחיצה ימנית Entity Info – Cast Shadow מבטל וי