#9650
ISRAEL3D
חבר

התופעה הזו נקראת ANTIALIASING והיא ניתנת לפתרון על ידי שימוש ב-DMC SAMPLER. שם פשוט בחר בערכי ברירת המחדל (אם שינית את זה) והתופעה לא תחזור על עצמה. אגב, הרנדור הרבה יותר מהיר וסקיצתי אם משתמשים ב-ANTIALIASING נמוך.