#8515

גולן תודה רבה אני יוריד גוף תאורה ובקשר לשולחן אני לא התכוונתי לשולחן מחוספס אני גם יסדר את זה גם ויעלה שוב תודה שוב