#8514
zlicha
חבר

שים לב, הטקסטורה בשולחן חוזרת על עמה, חלק את השולחן לשתיים, והפוך צד
אחד. (כלומר להפוך את הטקסטורה.
אם התכוונת כאן לעץ לא מהוקצע, ללא לקה, אז תן לנו קצת במפ, שנרגיש 
את החספוס על המסך…