#8205
ISRAEL3D
חבר

@tbar wrote:

שאלה גבי ה-bump ,
כל חומר שאני מצרפת לסקצ'אפ אריחים, אבן משתלבת ,אבן ירושלמית אני צריכה לו קובץ BUMP?
איך זה עובד?
תרגיל קיר בטון חשוף, לאמצאתי את ה"באמפ" של הקיר איפה שחסר אריח, לא ברור לי למה זה לא הולך לי, חוץ מזה זה הסתדר כי העתקתי את ההגדרות מהתרגיל הפתור,
לא תמיד הבנתי מה המשמעות של כל אחד מהמפות שהגדרתי שם חומר.

הבאמפ מייצר בליטות עדינות בחומר.
לא כל חומר חייב באמפ משום שזה לוקח זמן רינדור ואם האלמנט רחוק אז אין צורך בבאמפ.
מומלץ לתת באמפ לחומרים עם חריצים עדינים כמו רצפה (פוגות).