#6357
ISRAEL3D
חבר

@ruslan wrote:

רגע לא הבנתי צריך לרנדר ברזולוציה הזאת???כדי להגיע ל 300 DPI?????

בדיוק!
זה לא כזה נורא לרנדר בקצת פחות.. אבל אם אתה רוצה להשאר נאמן לדפוס, אלו הרזולוציות שכדאי מאוד לעמוד בהן.
יש את דרימס אנד מאג'יק, חוות רינדור ישראלית!