#6362
ISRAEL3D
חבר

@ruslan wrote:

לא לא נסחפת:) לא הבנתי על מה תודה:) אבך בבקשה!!
השאלה הייתה אם נניח במחשב שלי אני ארנדר סצינה 4 שעות,האם זה חוסך זמן משמעותית דרך החווה

כן! אמור לפזר עומסי מערכת על השרתים שלהם הווי אומר אתה מקבל את הרינדור הרבה יותר מהר!