#8169

דרך אגב ניסיתי לרנדר את הקובץ הפתור והתוצאה זהה, אני לא מבינה למה.