#6174
ISRAEL3D
חבר

וואו נראה מעולה, רק שלשום המלצתי לך עליה!
בגדול, אפשר להגיע איתה לרמות מאוד גבוהות. צריך רק התמדה. הכי חשוב שיש לה ממשק טוב עם סקצ'אפ למרות שקרקיטיאה תוכנה חיצונית לרנדר.