#8108
ISRAEL3D
חבר

@GolanArt wrote:

יופי.
עכשיו תראה, אם אני מצלם סלון למשל, והסלון קטן, אני חייב
עדשה רחבה מאד כמו למשל 14 מ"מ כדי לתפוס כמה שיותר.
מה אני מפסיד? ככל שהעדשה תהיה יותר פתוחה, כך הפרספקטיבה
תהיה מעוותת יותר, כלומר נקודות המגוז יתקרבו יותר.

אם אני רוצה לצלם ב35 מ"מ באותו הסלון, אז יש לי שתי אפשרויות 
א. לקבל תמונה עפ פרספקטיבה טבעית יותר ולא מעוותת,
ב. לשבור את הקיר שמפריד מהשכנים, להכנס לבית של השכנים
ולצלם.

בSU, אני יכול לעשות את זה ע"י סקשיין, אבל אז בשביל וויריי, זה
יחשב כאלו באמת שברתי קיר וגם האור הגלובאלי יחדור.
במקסוול, אני לא נוגע בסקשיין, אלא רק מגדיר, שהקיר החיצוני באמת לא
יסתיר למצלמה (לפי ההגדרות שלי כמובן), ומאידך, יתייחס לתאורה, כאלו
שהקיר קיים.

הובנתי?

כן.
מציע לך פשוט להסתיר את האלמנטים ש"מפריעים" לך לצלם. ההסתרה תהיה באופן זמני ורק לטובת הצילום.
הסתרה כמובן ב-HIDE או בשכבה נפרדת. תגדיר TOW POINT ותצלם באיזו עדשה שתרצה.
ההסתרה תבוא לידי ביטוי בויריי ויכנס אור שהוא לא רלוונטי לסצנה. לא מצליח לחשוב על פתרון אחר לצורך העניין, אבל אחקור את הרשת כדי למצוא שיטה ליישום שכזה.
תרשם לנושא הזה לקבלת עדכונים.