#8709
ISRAEL3D
חבר

הסרטון יצא קצת מקוטע, זה רק אומר שאין מספיק פריימים.
לדעתי כדאי גם לזרז את התעופה בין הנקודות מבלי לשנותא ת מספר הפריימים הכולל ואז הסרטון יצא חלק :)