#8707

זה במעבר בין סרטונים השאלה שלי היא בתוך הסרטון עצמו.
יש אפשרות להעלות סרטון בכדי שתראה?