#8701

איזה סוג עדיף?

ועוד דבר, אצלך המעברים בין תמונה לתמונה יותר חלקים, אצלי זה יותר מקוטע, עברתי על תקיית התמונות ואין לך יותר תמונות, לי יש יותר?