#8615

האם הצמדתם לזה טקסטורה של fabric?
שאלה נוספת איזו טקסטורה יש לספה?