#8607

;) התכוונתי לשקעים והבליטות בארון עם המדפים