#8656
ISRAEL3D
חבר

@tbar wrote:

ועוד דבר, לגבי הגגות אבץ שעזרתם לי, הפסקתי עם זה לטובת המשך הפרויקט. בהמשך אני רוצה לחזור לזה כי לא בדיוק הבנתי את המפוי של זה ואני רוצה ללמוד את זה עד הסוף.

לדעתי תבני סגמנטים של הגג הקשתי ותשכפלי. תשקיעי בגיאומטריה ופחות במפות.