#9486
ISRAEL3D
חבר

אוקיי. הפעם אני חושב שיש פחות איזון וניגודיות. דוקא ההדמיה הקודמת היתה טובה יותר מזו. כדי לשפר את זה הייתי מחליש משמעותית את התאורה השוטפת שהכנסת. ההחלשה תחזיר חלק מהאופי של ההדמיה הקודמת ותחייה את ההדמיה החדשה. במילים אחרות אני מציע מעין שילוב בין שתי ההדמיות. 

בהצלחה!