#9482

איפה? בתקרה?
כל הגופים ששתלתי הם invisible.