#8153
ISRAEL3D
חבר

התוצאה הראשונה היא דרך מעניינת לבחון את הטופוגרפיה. הייתי מבודד כל משטח לקבוצה נפרדת, למשל המגרש עצמו – בקבוצה ובתוכה המשטח יהיה פשוט משופע. הבית יחדור אותו ובסופו של דבר ההדמיה תראה בית ישר על קרקע טופוגרפית.
בקיצור הטיפ שלי: לנסות לפשט מאוד את המישורים, להשתמש בקווים פשוטים, קשתות בלי הרבה צדדים (SIDES) וכו'.
בהמשך אעלב דוגמא לטופוגרפיה..

השנייה לא מוצלחת, לא כדאי אם הקווים לא נקיים.