#8927
ISRAEL3D
חבר

@tbar wrote:

מאיפה הדשה שבהדמיה?

חלקו הורד כעשבייה שהפכה לפרוקסי וחלקו נוצר עם הפלאג המצוין MAKE FUR. פשוט יצרתי מודול אחד שהפך לקומפוננט ומשן לפרוקסי ושוכפל שוב רנדומלית עם MAKE FUR. עוד מעט אעלה תמונת מסך מהסקצ'אפ שמציגה את כל העניין הנחמד של פיזור רנדומלי של פרוקסי הצמחיות.